Śp. ks. Krzysztof Nojman pośmiertnie odznaczony

W środę, 10 listopada, podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Narodowego Dnia Niepodległości zostały przyznane tytuły i wyróżnienia. Decyzją Rady Miejskiej śp. ks. kan. Krzysztof Nojman odznaczony został Medalem Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W Ostrowskim Centrum Kultury w środowy wieczór odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której przyznane zostały tytuły Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Medale Republiki Ostrowskiej oraz Medale Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tytuły, medale i nagrody wręczyła Prezydent Miasta Beata Klimek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Lisieckim.

Na wniosek mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego Rada Miejska podjęła uchwałę przyznającą odznaczenie Medalem Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla zmarłego w kwietniu br. śp. ks. kan. Krzysztofa Nojmana, proboszcza parafii Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim, budowniczego parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Medal odebrał ks. kan. Adam Kosmała, proboszcz Konkatedry.

– Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to święto wyjątkowe, bo to święto nas wszystkich. (…) Święto naszej Małej Ojczyzny to także czas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i wyróżnienia tych, którzy swoją pasją, postawą, zaangażowaniem, pracą zawodową i społeczną tworzycie nasze miasto – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W 1993 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 10 listopada ustanowiony został Świętem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Datę tę wybrano dla upamiętnienia wydarzeń historycznych, które miały miejsce na początku XX wieku. W dniu 10 listopada 1918 roku społeczeństwo miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wiecu w Domu Katolickim opowiedziało się za natychmiastową przynależnością do powstającego państwa polskiego. Wydarzenie to dało początek “Republiki Ostrowskiej’’, która jako pierwsza w Wielkopolsce podjęła sprawę przynależności ziem zaboru pruskiego do Polski.

Śp. Ksiądz Krzysztof Nojman – z Ostrowem Wielkopolskim związany od 1994 roku. Wówczas zostaje wikariuszem parafii Konkatedralnej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Cztery lata później rozpoczyna tworzenie nowej parafii i budowy kościoła przy ulicy Krętej w Ostrowie Wielkopolskim. W lipcu 2015 roku powrócił do Konkatedry jako proboszcz. Nie bał się podejmować ambitnych wyzwań. Szczególnym wydarzeniem było Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej, które stało się widowiskiem zauważalnym w regionie.  Organizował Orszak Trzech Króli oraz Marsz Wszystkich Świętych.  Reaktywował Dni Kultury Katolickiej.  Wspierał m.in.: działalność stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Podczas 5 letniej służby dla parafii konkatedralnej odrestaurowano ołtarz Serca Jezusowego, w którym powstała Kaplica Wieczystej Adoracji. Renowacji poddano również zabytkowe witraże. Dawał przykład pracowitości i poświęcenia. Zawsze był gotów służyć pomocą. Pomagał bezdomnym, był blisko chorych, wspierał ich w cierpieniu

Uzasadnienie odczytane podczas Sesji Rady Miejskiej

Śp. ks. Krzysztof Nojman pośmiertnie odznaczony
Skip to content