Jubileusz przedszkola Sióstr Elżbietanek

Eucharystią rozpoczęło się świętowanie jubileuszu 10-lecia powstania Przedszkola im. siostry Włodzimiry Wojtczak prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. – Mszę św. ofiarujemy Panu Bogu razem z ks. prał. Tomaszem z okazji 10 rocznicy powstania Przedszkola im. s. Włodzimiry Wojtczak dziękując za minione lata działalności, prosząc o dalszą opiekę Bożą dla dzieci, ich rodziców, Sióstr, pracowników i przyjaciół przedszkola oraz prosimy o rychłą beatyfikację patronki, Służebnicy Bożej siostry Włodzimiry – mówił na początku Mszy św. ks. proboszcz Adam Kosmała.

Na początku Mszy św. zebranych w Konkatedrze powitała dyrektor i przełożona Wspólnoty Sióstr w Ostrowie s. M. Teresa Dorsz. – Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie i prowadzenie naszego przedszkola – mówiła Siostra.

– Kochane małe Bobaski. Muszę wam podpowiedzieć jedną rzecz. Jesteście kochanymi Bobaskami, ponieważ Pan Bóg was kocha. To jest najważniejsze – powiedział ks. prał. Tomasz Ilski rozpoczynając homilię, podkreślając, że Pan Bóg kocha każdego człowieka. – Drodzy rodzice pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest uszczęśliwiać wasze dzieci. Jestem przekonany, że nikt z rodziców nie chce swojemu dziecku dać byle czego. Dziecku przekazuje się to co najcenniejsze – mówił ks. Tomasz, odwołując się do kazania Jana Pawła II, w którym Ojciec Święty mówił o rodzinie i obowiązkach rodziców wobec dzieci. Podkreślał, że Pan Bóg nie potrzebuje naszej chwały, ale pragnie naszego człowieczeństwa, szczęścia. – Nie zapominajmy więc, że jesteśmy Dziećmi Bożymi i o to zawsze walczmy – zakończył ks. Tomasz.

– Módlmy się za nas tutaj zebranych, dziękujących za nasze przedszkole, żebyśmy zawsze kochali Pana Jezusa i ludzi na wzór naszej patronki Siostry Włodzimiry – prosiły w modlitwie powszechnej dzieci. W procesji z darami szli rodzice wraz ze swoimi pociechami.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrała Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, która w prezencie przekazała zabawki dla dzieci. Głos zabrał również Przełożona Prowincji s. M. Kamila Paszkowiak, która wspominała uroczystość poświęcenia przedszkola sprzed 10. lat.

W uroczystej Mszy św. udział wzięły dzieci wraz z rodzicami, Siostry Elżbietanki, Siostry Salezjanki oraz zaproszeni goście. Podczas Eucharystii śpiewała Schola z parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim.

Przedszkole im. s. Włodzimiry Wojtczak prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wielkopolskim działa od września 2012 roku. Poświęcenie pierwszego oddziału przedszkolnego miało miejsce 22 czerwca 2012 roku. Trudu utworzenia podjęła się s. Benwenuta – Wiesława Jankiewicz. Obecnie dyrektorem jest s. Teresa – Danuta Dorsz. Pierwsza grupa przedszkolna to Skrzaty, w kolejnych latach utworzono grupy: Biedronki, Słoneczka i Nutki. Od początku swego istnienia przedszkole wzbudzało duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Listy dzieci ubiegających się o miejsce w przedszkolu zapełniały się bardzo szybko, dlatego w kolejnym roku szkolnym została utworzona druga grupa. Wśród dzieci były także te z niepełnosprawnościami. W przedszkolu prowadzone są zajęcia m. in. z rytmiki, języka angielskiego oraz religii. Dodatkowo dzieci z grup integracyjnych mają zajęcia specjalistyczne. Każda grupa posiada dwie sale: sala zabaw oraz sala do nauki. Przedszkole może pochwalić się dużym i pięknym placem zabaw, salą integracji sensorycznej oraz świetlicą ze sceną teatralną oraz nowo otwartym ogrodem sensorycznym. Misja przedszkola to wspomaganie rozwoju religijnego i poczucia przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej, rozwój i edukacja, zapewnienie opieki, wychowania religijnego i społecznego oraz kształcenia. Buduje poczucie tożsamości religijnej i narodowej. Wspiera również działania wychowawcze rodziny, umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej. Promuje zachowania przyjazne środowisku. Zadaniem przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, dlatego prowadzone są także zajęcia dla rodziców i z rodzicami.

Przedszkole powadzą Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wraz z kadrą osób świeckich, zaangażowanych w rozwój duchowy i dydaktyczny dzieci.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Jubileusz przedszkola Sióstr Elżbietanek
Skip to content