O rychłą beatyfikacje Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry

– Modlimy się o rychłą beatyfikację. Rychłą, ponieważ jesteśmy przekonani, że wzorzec świętości, jaki Siostra Włodzimira przedstawia jest pilnie potrzebny w naszych czasach – mówił ks. biskup Stanisław Napierała podczas Mszy św., która została odprawiona w Ostrowskiej Konkatedrze z prośbą o rychłą beatyfikacje Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry Wojtczak, zakonnicy związanej z Ostrowem Wielkopolskim.

– Świętych czyni Bóg mawiał jeden z polskich biskupów. Świętość jest dziełem łaski Bożej, ale też współdziałania człowieka, przy czym prymat zawsze należy do Boga. W tym sensie świętych czyni Bóg. Bóg może też wskazać spośród tych, którzy są w niebie. Niektórych, aby oni wyniesieni na ołtarze, objawiali Go, mówili, że On jest, że po śmierci jest życie, jest niebo – mówił w homilii biskup-senior Stanisław Napierała. Zaznaczył różnicę pomiędzy modlitwą za zmarłych, a modlitwą o beatyfikację – Co to znaczy, że modlimy się o beatyfikację? Nie modlimy się o przejście Siostry Włodzimiry z czyśćca do nieba, jak modlimy się za zmarłych. Modlimy się o coś innego. Modlimy się, można powiedzieć, o potrójną łaskę dla nas ludzi. Najpierw modlimy się, aby Bóg w swojej Służebnicy Siostrze Włodzimirze zechciał być publicznie sławiony i wielbiony. Dalej modlimy się, aby Bóg zechciał swoją Służebnicę Siostrę Włodzimirę uczynić dla ludzi wzorem do naśladowania w dążeniu do nieba. I wreszcie modlimy się, abyśmy wzywając wstawiennictwa Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry, potem błogosławionej, mogli Boga prosić w różnych potrzebach – podkreślał celebrans.

– Czym wyróżniła się Siostra Włodzimira, że powstało w ludziach, zwłaszcza w Siostrach Elżbietankach, ale nie tylko u nich, powstało w przedstawicielach władzy kościelnej na poziomie diecezjalnym przekonanie, że jest to ktoś, kto powinien zostać pokazany w Kościele publicznie, jako wzorzec i jako pośrednik w modlitwie do Boga – zastanawiał się biskup. Biskup Napierała zauważył, że Siostra Włodzimira była po prostu zwykłym, niewyróżniającym się człowiekiem pełnym wiary, którą właśnie ta zwyczajność wyróżniała.  – Była człowiekiem głębokiej wiary, prostej, pięknej wiary. Rozkochana była w Jezusie Chrystusie, swoim oblubieńcu, jak można wnosić z jej pamiętnika. Była wewnętrznie wyciszona, rozmodlona, zanurzona w milczącą obecność Jezusa w Eucharystii. Cechowała ją miłość, miłość subtelna, wrażliwa na ludzką biedę, zwłaszcza na biedne dzieci. Była bardzo pracowita. Reguły zakonne traktowała, jako prawo swojego życia a śmierć w jej przypadku powolna w tak młodym wieku, którego przyczyną była gruźlica, przeżywała nie, jako stratę i bolesne rozstanie, ale jako odejście na spotkanie z Panem twarzą w twarz – mówił bp Stanisław.

– W naszych czasach, kiedy są pewne problemy dla młodych ludzi, trzeba pójść i pokazać ludzi świętych, gdzieś jakby ukrytych, ale prawdziwie wielkich, właśnie wielkich tą zwyczajnością ludzkiego, uczciwego, prawego życia, zjednoczonych z Bogiem – zachęcał pierwszy biskup kaliski. Celebrans podkreślał, że ludzkim celem i powołaniem jest niebo, a ziemia jest tylko do niego przygotowaniem. – Niebo jest dla wszystkich. To ma przypominać ta, o której rychłą beatyfikację dzisiaj się modlimy – zakończył bp Stanisław.

Podczas Mszy św. ks. Biskup poświęcił obraz Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry, który zawisł w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej tuż obok obrazu Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego.

Wspólnie z biskupem seniorem Stanisławem Napierałą modlił się ks. kan. Grzegorz Kamzol – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie oraz ks. Bronisław Chorzępa – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Lewkowie, gdzie Siostra Włodzimira została ochrzczona. Obecny był również ks. Proboszcz Krzysztof Nojman oraz diakon Grzegorz Kaczorkiewicz. Obecne były Siostry Elżbietanki wraz z postulatorką procesu beatyfikacyjnego s. Anną Jakubowską oraz rodzina Siostry Włodzimiry Wojtczak.

Służebnica Boża s. Maria Włodzimira Wojtczak – Czesława Wojtczak urodziła się 20 lutego 1909 r. we Franklinowie, wiosce położonej niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.  Pochodziła ze średnio zamożnej rodziny. Ojciec Józef był kowalem, matka Jadwiga zajmowała się domem. Na chrzcie św. w kościele parafialnym w Lewkowie nadano jej imię Czesława, w tym kościele przyjęła także Pierwszą Komunię św. Po skończonej wojnie i odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina przeprowadziła się do  Ostrowa Wielkopolskiego. Zakupiona przez nich kamienica istnieje do dzisiaj, znajduje się na Placu 23-go Stycznia i zamieszkiwana jest przez rodzinę Siostry M. Włodzimiry. Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wstąpiła 18 sierpnia 1930 r. W dniu 27 lipca 1933 r. otrzymała habit zakonny i przyjęła imię Siostra Maria Włodzimira. Odznaczała się wielkim rozmodleniem, doskonałym zachowaniem reguły zakonnej i niesamowitą pracowitością. Wrażliwa na ludzką biedę, z otwartym wręcz sercem, zaraz po złożeniu Pierwszej Profesji, w 1934 r., podjęła  pracę w ochronce dla dzieci z rodzin bezrobotnych. Śluby wieczyste złożyła 28 sierpnia 1939 r., na trzy dni przed wybuchem II wojny światowej. Już wtedy zauważalne były u niej pierwsze symptomy gruźlicy. Okupacja i trudna sytuacja polityczna w kraju zmusiły wiele sióstr do opuszczenia Zgromadzenia, także siostra M. Włodzimira powróciła do rodzinnego domu w Ostrowie Wielkopolskim. Pod wpływem donosu władze okupacyjne nakazały jej, z powodu choroby, opuścić mieszkanie rodziców. Trafiła do Domu Starców przy ulicy Zdunowskiej. Pozostając w odosobnieniu od wspólnoty zakonnej, nadal utrzymywała duchową więź z Siostrami. Tutaj też zaczęła pisać pamiętnik, który miał być pociechą, po jej śmierci, dla matki. Wypowiedziała w nim swoją wielką miłość do Jezusa. Zmarła z modlitwą na ustach 20 lutego 1943 r. Pochowana została w Ostrowie Wielkopolskim na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego. 24 kwietnia 2017 r. Watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała „nihil obstat” w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego siostry M. Włodzimiry Wojtczak na szczeblu diecezjalnym, natomiast 24 września 2017 r. w Poznaniu został otwarty proces beatyfikacyjny. Postulatorką procesu z ramienia Zgromadzenia jest s. M. Anna Jakubowska.

Tekst i zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

O rychłą beatyfikacje Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry
Skip to content