Za Ojczyznę i Miasto w 100-lecie odzyskania niepodległości

Hymnem Narodowym przy brzmieniu dzwonów z wieży Konkatedry, Maryi Królowej Polski, św. Stanisława Bpa oraz Pelagii, rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 100-lecie odzyskania niepodległości. Eucharystii przewodniczył delegat ordynariusza diecezji kaliskiej bp Edwarda Janiaka ks. prałat Tomasz Ilski.

– Sięgamy po skarb sprzed 100 lat: Republika Ostrowska, odzyskana polska niepodległość po długich latach zniewolenia. Dar wolności, dar dany i dar zadany. Dziękując Bogu za odwagę i mądrość naszych przodków przepraszamy równocześnie naszego Zbawcę za targowiczan i wszystkich owładniętych prywatą i obojętnych na losy Ojczyzny – mówił w homilii ks. prałat Ilski. Kapłan podkreślił, że każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest człowiek, ponieważ bez tego nie da się zrozumieć, czym jest wolność i jak wielkim jest skarbem. Przywołał słowa św. Jana Pawła II, który na Ojczystej ziemi mówił „Nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa”. – Bez Chrystusa wolność może przerodzić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Dzisiejszy świat chcąc narzucić wizję człowieka bez Boga zniewala go i okrada z właściwej godności – zauważył delegat biskupi. – Pragniemy wszystkich zaprosić do podjęcia wysiłku intelektualnego, by odkrywać godność każdego człowieka, sens życia i zadania, które Bóg stawia przed naszym narodem i całym światem – zachęcał ks. Ilski. – Podstawą wolności jest szacunek do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pomijając tę prawdę człowiek staje się zwolennikiem ideologii, którą można nazwać cywilizacją śmierci. Szacunek do życia, to szacunek do każdego człowieka. W innym wypadku można zaakceptować rozbiory, lata niewoli, gułagi, obozy koncentracyjne, holokaust i wszystkie inne wypaczenia – mówił emerytowany proboszcz parafii Konkatedralnej. Kapłan podkreślił drogę, którą musieli przejść przodkowie, ich modlitwy zanoszone do Boga, by Polska mogła stać się wolnym krajem. – Potrzeba Boga w rodzinach, szkołach, naszej Ojczyźnie, w Europie i w świecie. Nie pozwólmy zniewolić naszych umysłów i codziennego życia. Wolność jest zbyt wielką wartością by nią kupczyć – stwierdził ks. Tomasz Ilski, który homilię zakończył cytując kazanie ks. Piotra Skargi „Modlitwa za Ojczyznę”.

Po Komunii św. na polecenie bp Edwarda Janiaka odśpiewano dziękczynny hymn „Te Deum”.

Wspólnie z delegatem biskupa kaliskiego ks. prał. Tomaszem Ilskim modlił się Proboszcz Konkatedry ks. kan. Krzysztof Nojman, ks. infułat Tadeusz Szmyt, ks. kanonik Maciej Wyzujak – proboszcz parafii pw. Ducha Św., ks. Marcin Kierzek oraz ks. Dariusz Kuliński, a także diakon Witold Morozowicz.

Na Mszy św. obecni byli parlamentarzyści, władze miejskie i powiatowe, honorowi obywatele miasta, radni miejscy i powiatowi, delegacje z miast partnerskich, delegacje służb wojskowych, policji, straży, kombatantów, organizacji społecznych harcerzy i uczniów szkół. W świątyni licznie zgromadziły się poczty sztandarowe miasta, organizacji społecznych, oświatowych i kościelnych. Mszę św. uświetnił Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod dyr. Janusza Lipińskiego oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego.

Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano „Boże, coś Polskę” oraz Rotę.

Po Eucharystii delegacje przeszły pod dom Stefana Rowińskiego, siedzibę Powiatowej Rady Ludowej w czasach „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego, Dom Katolicki, dawny Konwikt Arcybiskupi, gdzie złożono kwiaty. Na Placu Rowińskiego Bractwo Kurkowe oddało kilka salw armatnich.

11 LISTOPADA – tak nazwano rondo u zbiegu Al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Ledóchowskiego. Na środku skrzyżowania zakopano kapsułę czasu, do której uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz przedszkoli włożyli pamiątki dla przyszłych pokoleń. To wydarzenie zakończyło tą część obchodów Święta Niepodległości.

Oprac.: Jacek Ryczkiewicz

Wydarzyło się:


Za Ojczyznę i Miasto w 100-lecie odzyskania niepodległości
« z 5 »
Skip to content