Koronka na ulicach miast świata

Po raz kolejny parafia konkatedralna przyłączyła się do akcji „Koronka na ulicach miast świata”. W rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny Parafianie i mieszkańcy Ostrowa spotkali się by z różańcem w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Ze względu na deszcz modlitwa przy krzyżu misyjnym przed konkatedrą przeniesiona została do Kaplicy Wieczystej Adoracji. Wraz z ks. Proboszczem Krzysztofem Nojmanem modliło się kilkadziesiąt osób. Podobnie jak w ubiegłych latach modlitwa miała miejsce również przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Południowej i Kamiennej. Wraz z diakonem Lucjanem Kupcem modliło się kilkunastu wiernych.

Uczestnicy akcji „Koronka na ulicach miast świata” modlili się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia mógł włączyć się każdy. Modlitwa ogarnęła nie tylko Polskę, ale cały świat. Na stronie www.iskra.jezuici.pl można znaleźć mapę miejsc, w których się modlono. Zapraszamy za rok do przyłączenia się do akcji „Koronka na ulicach miast świata” i wspólnej modlitwy.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Scroll to Top
Skip to content