Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych

W sobotę 4 września nasi parafianie wyruszyli na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Gidlach oraz Sanktuarium Maryjnego w Leśniowie. W drodze do tych miejscowości nawiedzili również Jasną Górę.

Wczesnym rankiem grupa 45 pielgrzymów wyruszyła spod Konkatedry w kierunku Jasnej Góry, która była dodatkowym punktem programu. Po krótkiej modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej wyruszyli do Gidli. W Sanktuarium w Gidlach uczestniczyli w Eucharystii. Tamtejsza Matka Boża cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Krążą wśród wiernych opinie, że Matka Najświętsza z Jasnej Góry jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a ta z Gidel – lekarką ciał. Zachowało się bardzo wiele świadectw, pisanych i malowanych na tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, mówiących o dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach.

Ostatnim celem pielgrzymki był Leśniów i tamtejsze sanktuarium. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone jest na przedmieściu Żarek, w parku obok źródła Leśniówki. To cudownie źródło wytrysnęło za przyczyną Patronki Sanktuarium, Matki Bożej Leśniowskiej. Jest ono sercem zespołu klasztornego Paulinów, w którego skład wchodzi kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, dom pielgrzyma oraz kaplica Matki Bożej Anielskiej. Nasi pątnicy otrzymali tam specjalne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Opiekę duchową nad naszymi pielgrzymami sprawował diakon Jędrzej Grobelny.

Fot. dk. Jędrzej Grobelny


Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych
Skip to content