Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek w Kościele nie odprawia się Mszy św. Sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, którą w Konkatedrze celebrował ks. Krzysztof Raj. – Krzyż jest drogą do zbawienia – mówił tego dnia kapłan.

W homilii ks. Krzysztof zauważył, że współcześnie coraz częściej ludzie mają problem z krzyżem. Krzyż staje się ozdobą zapominając o tym, co najistotniejsze. – Czy dziś krzyż jest znakiem hańby a nie zwycięstwa, czy może krzyż jest znakiem, którego się wstydzę a nie jest znakiem, który jak mówił św. Paweł chlubą – zastanawiał się kapłan. – Czy na jakimkolwiek skrawku ściany twego domu jest miejsce na ten krzyż? Czy w twoim sercu jest miejsce na krzyż Jezusa Chrystusa? – pytał kapłan. Podkreślał, że człowiek musi zmierzyć się z bólem, cierpieniem, nienawiścią, agresją, ale to zło dobrem zwyciężać. Zachęcał do udzielania pomocy bliźnim, szczególnie w czasie, gdzie u granic Polski toczy się wojna. – To na krzyżu mają początek sakramenty – mówił ks. Krzysztof. – Na końcu naszego życia nie będziemy sądzeni z tego, że byliśmy piękni i wspaniali. Nie będziemy sądzeni z tego, że mieliśmy wiele tytułów naukowych, albo osiągnięć. Nie będziemy sądzeni z tego, że na naszych kontach w banku było pełno zer. Ale będziemy sądzeni z miłości, z tej chrześcijańskiej miłości, która wyraża się w praktyce, akceptacji cierpienia, akceptacji krzyża Chrystusa, Jego miłości i mojej odpowiedzi w tym, że będę czynił dobro i zło dobrem zwyciężał – zakończył ks. Raj.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Z ciemnicy został przyniesiony Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Przy grobie umieszczono Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Podczas liturgii obecny był ks. proboszcz Adam Kosmała, ks. Artur Filipiak, ks. Jakub Karpisiewicz oraz ks. prał. Tomasz Ilski i ks. Eugeniusz Krawczyk.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Liturgia Męki Pańskiej 2022
Scroll to Top
Skip to content