JR

Śp. ks. Józef Grecki

W niedzielę, 5 lipca 2015 r. zmarł śp. Ks. Józef Grecki, rezydent parafii Konkatedralnej.

Powitanie Proboszcza i Wikariuszy

– Od tej chwili nowy Ksiądz Proboszcz podejmuje wśród Was, drodzy Parafianie pasterskie zadanie. Otoczmy Go wspólną modlitwą. Klucze od kościoła niech będą wyrazem, że jest gospodarzem odpowiedzialnym za ten kościół i za całą parafię – powiedział ks. kanonik Zdzisław Gościniak, dziekan dekanatu ostrowskiego drugiego. Tymi słowami i symbolicznym gestem przekazania…

Pożegnanie Kapłanów

W ostatnią niedzielę czerwca podczas Mszy św. o godz. 13.15 Parafianie pożegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza – ks. Prał. Tomasza Ilskiego oraz przechodzących na inne placówki Księży Wikariuszy…

Odpust ku czci św. Stanisława

8 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława BM. Tego dnia podczas Mszy Świętej homilię wygłosił ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski…

Bierzmowanie [foto]

Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzielił ks. biskup-senior Stanisław Napierała…

Skip to content