ministranci

Ustanowienie ceremoniarzy

– Czas młodości jest czasem, w którym trzeba zrobić wszystko, aby nie dać zakorzenić się złu w naszym życiu – mówił bp Łukasz Buzun do ministrantów, którzy otrzymali błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich wspólnotach parafialnych. Wśród nowych ceremoniarzy jest ministrant z Konkatedry.

Skip to content