Triduum Paschalne

Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek w Kościele nie odprawia się Mszy św. Sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, którą w Konkatedrze celebrował ks. Krzysztof Raj. – Krzyż jest drogą do zbawienia – mówił tego dnia kapłan.

Grób Pański w Konkatedrze

Grób Pański w Ostrowskiej Konkatedrze. O jego symbolice w materiale filmowym opowie jego autor, ks. Artur Filipiak.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Kościół wspomina pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej w Konkatedrze przewodniczył ks. proboszcz Adam Kosmała. – Dziś zgromadziliśmy się, aby spotkać się z Jezusem, który ustanowił Eucharystię. Otwórzmy nasze serca na Jego dary – mówił na początku Mszy św.

Wielki Piątek

W drugim dniu Triduum Paschalnego na pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18.30 w Konkatedrze odprawiona została Msza Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Artur Filipiak.

Triduum Paschalne w Konkatedrze

Triduum Paschalne inne niż wszystkie dotychczas. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku liturgia całego Triduum odbyła się bez wielu charakterystycznych obrzędów. W uroczystościach nie mogli też uczestniczyć wszyscy wierni, ławy kościele pozostały puste.

Skip to content