Sakrament bierzmowania w Konkatedrze

W poniedziałek 14 maja podczas Mszy św. wieczornej biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Każdy z kandydatów został namaszczony przez Biskupa olejem krzyżma na czole – na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje, jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmowania skierowali prośbę do biskupa. – Prosimy, Czcigodny księże Biskupie, o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, by w przyszłości mogli stać się Apostołami wobec innych ludzi – prosili rodzice.

W homilii biskup Łukasz Buzun nawiązał do czytanej Ewangelii „Jak Mnie Ojciec umiłował, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej”. – Każdy człowiek ma w swoim sercu miejsce na miłość, w swoim życiu. To jest podstawowa prawda, którą w sobie chcemy jakoś uświadomić. Nie ma takiego człowieka, który by tego miejsca nie miał. To się przejawia szczególnie w pragnieniu, człowiek chce być kochany – mówił biskup. Podkreślał, że miłość i uczucia są bardzo ważne w życiu. – My rozumiemy miłość często, jako uczucie, ono łączy, zespala i jest bardzo ważne, bardzo istotne. Bo uczucia decydują o wielu różnych sprawach w naszym życiu. Ktoś powiedział bardzo trafnie, że zawsze u podstaw wojny, agresji leży uczucie. Nienawiść, chęć odwetu, że to leży u podstaw także wielu nieszczęść ludzi. Hierarcha wspomniał postać św. Siostry Faustyny, która posiadała ogromne pragnienie miłości, które oddała Bogu. – I dlatego Bóg ją powołał do siebie, wykorzystując to jej nadprzyrodzone ogromne serce i pragnienie, żeby wypełniła Jego zamysł w swoim życiu, żeby stała się sekretarką Jego miłości, a w naszym doświadczeniu jest ona miłosierdziem – stwierdził celebrans.

Biskup podkreślił, że trzeba żyć w ramach przykazań i kierować się nimi. Wówczas wypełnia się Boży zamysł i żyje się w łasce Bożej. Zaznaczył, że należy być świadomym, iż kiedy nie wypełnia się przykazań, traci się Bożą miłość. – Jest świadomość błędu. Jest konfesjonał, po to jest Kościół między innymi i jego nauczanie. Po to się spowiadamy, by się oczyścić i wrócić do Jezusa. Być w Jego miłości. Mieć czyste sumienie. (…) Trzeba sobie to uświadomić i za wszelką cenę tej drogi się trzymać – wyjaśniał bp Łukasz.

– Ważny jest sakrament bierzmowania. On nas na tą drogę do Chrystusa wprowadza. Daje nam pomoc Ducha Świętego. Daje nam kierunek, ponieważ wyznacza wartości. Tymi wartościami, do których my chcemy dążyć, którymi chcemy przyjmować są owoce Ducha Świętego. (…) Sakrament bierzmowania jest takim kamieniem milowym na drodze ludzkiego życia – mówił bp Buzun.

Po homilii zgromadzeni w świątyni wyznali swoją wiarę oraz wyrzekli się szatana i jego pokus. Potem nastąpiła modlitwa o zesłanie Ducha św., po której bp Buzun udzielił sakramentu bierzmowania. Bierzmowani zaraz po przyjęciu sakramentu otrzymywali od swoich świadków krzyżyk na szyję.

Na zakończenie Mszy św. młodzież podziękowała za otrzymany sakrament ks. biskupowi Łukaszowi Buzunowi, ks. Proboszczowi Krzysztofowi Nojmanowi, kapłanom, katechetkom oraz rodzicom. Biskup pomocniczy diecezji kaliskiej zachęcał, by po Eucharystii dalej celebrować ten ważny moment w życiu chrześcijanina przy wspólnej kolacji w gronie rodzinnym.

Przed błogosławieństwem, biskup Łukasz pobłogosławił krzyżyki, które otrzymała młodzież.

Sakrament bierzmowania w Konkatedrze przyjęła ponad setka młodzieży. Za przygotowanie młodzieży w naszej parafii odpowiadał ks. Dariusz Kuliński.

Oprac. Jacek Ryczkiewicz


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony) 

Sakrament bierzmowania w Konkatedrze
Skip to content