święcenia

Święcenia diakonatu

– Niech patron tego miejsca, ,św. Stanisław, poprzez wstawiennictwo, do którego dzisiaj zanosimy też nasze modlitwy, będzie dla nas wszystkich, a szczególnie dla Jakuba, przykładem życia, które owocuje – mówił w Konkatedrze biskup Łukasz Buzun, który udzielił święceń diakonatu Jakubowi Daleckiemu z parafii pw. św. Anny w Błaszkach.

Święcenia diakonatu Read More »

Święcenia diakonatu

– Wchodzicie właśnie na tę drogę przetartą przez apostołów, w linii misji apostolskiej, nie po to, abyście stanowili jakąś dekorację w kościele, ale żebyście służyli w Kościele nabytym Krwią Chrystusa – mówił podczas homilii biskup pomocniczy Łukasz Buzun, który w czwartek 11 maja, w Konkatedrze, wyświęcił ośmiu diakonów dla diecezji kaliskiej.

Święcenia diakonatu Read More »

Święcenia kapłańskie

– Pan przychodzi do Was ze swoją łaską. Pozwólcie przemienić Wasze serca, a potem bądźcie świadkami Jego miłości – mówił biskup kaliski Damian Bryl w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło trzech diakonów diecezji kaliskiej. Wśród wyświęconych neoprezbiterów był ks. Jędrzej Grobelny, który przez ostatni rok pełnił w naszej parafii

Święcenia kapłańskie Read More »

Święcenia diakonatu

W czwartek 12 maja, w Konkatedrze wyświęconych zostało dwóch diakonów diecezji kaliskiej. Święceń udzielił bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Nowowyświęceni diakoni to dk. Adrian Albert z parafii pw. św. Anny w Bralinie oraz dk. Mateusz Zimorski z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.

Święcenia diakonatu Read More »

Święcenia kapłańskie

– Zostaniecie bracia posłani do pracy w naszej diecezji. Podejmijcie to zadanie z gorliwością. Nade wszystko pokochajcie tych, do których będziecie posłani. Bądźcie dobrymi pasterzami oddanymi Kościołowi i wspólnotom parafialnym, wśród których będziecie pracować – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń dwóch kapłanów diecezji kaliskiej. Święcenia prezbiteratu odbyły się w katedrze pw. Św. Mikołaja

Święcenia kapłańskie Read More »

Święcenia diakonatu

W sobotę w Konkatedrze bp Łukasz Buzun udzielił święceń diakonatu. W tym roku święcenia przyjął jeden kleryk Wyższego Seminarium Duchownego, pochodzący z parafii pw. św. Pawła Apostoła – Karol Raczak. Święcenia diakonatu przypadły w uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun podkreślał rolę diakona w kościele. – Diakon

Święcenia diakonatu Read More »

Scroll to Top
Skip to content