święcenia

Diakon Grzegorz wyświęcony na kapłana

W sobotę 26 maja w Katedrze Kaliskiej diakon Grzegorz Kaczorkiewicz, który w ostatnich miesiącach odbywał w naszej parafii praktyki, został wyświęcony na kapłana…

Diakoni wyświęceni

– Dzisiaj diakon, później kapłan musi być człowiekiem, który poznaje Jezusa, który Go spotyka codziennie na modlitwie, w sakramentach, i który uczy się Go kochać wszędzie, gdzie przebywa – mówił biskup Łukasz Buzun, który udzielił w Konkatedrze święceń diakonatu…

Święcenia diakonatu

Aktualizacja: 21/05/2017 g. 14.20 – Musicie cieszyć się dobrą opinią, musicie być ludźmi napełnionymi modlitwą, Duchem Świętym, mądrością, wtedy z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom – mówił ks. biskup Edward Janiak podczas święceń…

Święcenia diakonatu

– Posługa diakona jest posługą Caritas – miłości, która mając za motyw postawę ewangeliczną i wpatrując się w Jezusa zwraca się ku cierpieniu drugiego człowieka – mówił ks. biskup Łukasz Buzun podczas święceń diakonatu w Konkatedrze…

Święcenia diakonów

– Nie żałujcie ani serca, ani rozumu dla służby Eucharystii, słowu Bożemu i biednemu człowiekowi. Do tego Pan Was dziś powołuje – mówił ks. biskup Edward Janiak podczas święceń diakonatu w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia przyjęło…

Święcenia diakonatu

– Bez Chrystusa nie zbudujecie Kościoła, nie nawrócicie grzeszników, nie pojednacie skłóconych i nie zbawicie siebie – mówił bp Janiak podczas święceń diakonatu w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę, 28 czerwca, święcenia przyjęło 10 alumnów…

Skip to content