wideo

„Śpiewamy dla Niepodległej”

W niedzielę 28 października w Konkatedrze pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej” odbył się XXXI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski. Wystąpiło 15. chórów…

Marsz i Bal Świętych

Na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych w Konkatedrze po raz piąty odbył się Marsz Świętych. W tym roku, w nowej formule…

Zieloni w Kotłowie

Tradycją dla pielgrzymów z ostrowskiej konkatedry stało się, że po sierpniowej pielgrzymce do Częstochowy rokrocznie we wrześniu idą do sanktuarium maryjnego w Kotłowie…

Zieloni oddali Jej cześć

Po pięciu dniach wędrówki grupa Zielona Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę dotarła do Jasnogórskiej Pani…

Dzień 1 – relacja ZIELONEJ

Wzorem ubiegłorocznej pielgrzymki, także i w tym roku codzienna relacja z trasy pielgrzymki. Wyruszyliśmy – godzina 8:00. Konkatedra została za nami, sporo kilometrów dziś do zrobienia…

Zieloni wyruszyli na pielgrzymi szlak

Po raz kolejny grupa Zielona z Konkatedry wyruszyła na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Przez pięć dni będą maszerować, by w poniedziałek pokłonić się przed Jasnogórską Panią…

Skip to content