Wizytacja – Boże Podwórko

Biskup Damian Bryl odwiedził świetlicę Boże Podwórko, prowadzone przez Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo działające przy parafii Konkatedralnej.

– Serdecznie witamy Księdza Biskupa na Bożym Podwórku. Niech te kwiaty będą oznaką wdzięczności za przybycie – witały dzieci. Biskup Damian poprosił dzieci o przedstawienie się, a Pani Ewa Konieczna, kierownik świetlicy, opowiedziała o działalności Bożego Podwórka. Następnie dzieci oprowadziły Księdza Biskupa po świetlicy.

Świetlica „Boże Podwórko” jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, współdziała w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą. Zapewnia pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i materialną podopiecznym oraz ich rodzinom. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych. Praca z dziećmi ma charakter grupowy i indywidualny. Placówka zapewnia pomoc w nauce, w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Podejmuje działania mające na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dba także o rozwój duchowy poprzez udział dzieci w uroczystościach kościelnych i nabożeństwach, a także uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie i grupy skupione wokół Konkatedry. Jednym z celów świetlicy jest kształtowanie w młodym człowieku postawy otwartości na innych ludzi i umiejętności budowania pozytywnych relacji z nimi. Świetlica zapewnia wychowankom jeden ciepły posiłek oraz napoje. Panuje tu miła i przyjazna atmosfera.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz

Wizytacja kanoniczna bpa Damiana Bryla – 12-13 września 2022 r.:


Wizytacja 2022 - Boże Podwórko
Skip to content