Wizytacja – spotkania

Podczas wizytacji ks. Biskup spotkał się z wieloma osobami, które w różny sposób tworzą, działają, pracują w parafii Konkatedralnej.

Bp Damian spotkał się z każdym kapłanem pracującym i pomagającym w posłudze. Odwiedził biuro parafialne i zapoznał się z jego działaniem. Drugiego dnia wizytacji odbył spotkanie z dyrektorami szkół działających na terenie parafii. Rozmawiał z katechetami, przedstawicielami grup parafialnych oraz Rady Parafialnej, osobami zaangażowanych w życie parafii, a także pracownikami.

Wizytacja kanoniczna bpa Damiana Bryla – 12-13 września 2022 r.:


Wizytacja 2022 - spotkania
Scroll to Top
Skip to content