bp Stanisław Napierała

Bp Stanisław Napierała urodził się w 1936 r. w Kalwach w Wielkopolsce. Obecnie biskup senior diecezji kaliskiej, w latach 1992-2012 ordynariusz kaliski, wcześniej sufragan poznański (1980-1992). Doktor habilitowany nauk teologicznych. Prowadził wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej. Był sekretarzem arcybiskupów poznańskich Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego Stroby (1978-1979). Były rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz były sekretarz Komisji Episkopatu ds. Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Zasiadał w komisjach ds. Ekumenizmu, ds. Seminariów Duchownych i ds. Apostolstwa Świeckich. Członek Rady Naukowej KEP. Zawołanie biskupie: Ut vitam habeant (Aby mieli życie).

Ingres bpa Damiana Bryla do Katedry Kaliskiej

Bp Damian Bryl odbył 27 marca ingres do katedry św. Mikołaja w Kaliszu. – W świecie, w którym pojawia się tak wiele myśli, idei, poglądów chcemy iść drogą wierności Ewangelii Jezusa Chrystusa, wierności Jego nauczaniu, które podejmuje i pogłębia refleksja Kościoła – mówił w homilii biskup kaliski.

Jubileusz 25-lecia s. Marii Krystiany

– Przez modlitwę przekazujecie światu to bogactwo, którym jest Bóg w was. Módlcie się z wiarą, wielką ufnością pamiętając, że w ten sposób podtrzymujecie ten świat, który się stacza w pustkę, bo odwrócił się od Boga – mówił bp Stanisław Napierała, który przewodniczył Mszy św. w klasztorze Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim z okazji …

Jubileusz 25-lecia s. Marii Krystiany Czytaj dalej »

Bierzmowanie

– Weźmijcie Ducha Świętego, rozradujcie się w Duchu Świętym. Niech On was prowadzi, pozwólcie Mu się prowadzić – mówił bp Stanisław Napierała podczas uroczystości bierzmowania…

Święcenia kapłańskie w Kaliszu

– Nie żałujcie czasu ludziom. Bądźcie dla każdego, kto zapuka do kancelarii, przyjdzie do konfesjonału, bo najważniejszy w Kościele jest żywy Kościół – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas święceń siedmiu kapłanów diecezji kaliskiej…

Kongres Eucharystyczny w Ostrowie

28 maja Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w katedrze w Kaliszu rozpoczęły się centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Dzień później uroczystości miały miejsce w ostrowskiej konkatedrze, gdzie Eucharystię…

Skip to content