bp Stanisław Napierała

Bp Stanisław Napierała urodził się w 1936 r. w Kalwach w Wielkopolsce. Obecnie biskup senior diecezji kaliskiej, w latach 1992-2012 ordynariusz kaliski, wcześniej sufragan poznański (1980-1992). Doktor habilitowany nauk teologicznych. Prowadził wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej. Był sekretarzem arcybiskupów poznańskich Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego Stroby (1978-1979). Były rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz były sekretarz Komisji Episkopatu ds. Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Zasiadał w komisjach ds. Ekumenizmu, ds. Seminariów Duchownych i ds. Apostolstwa Świeckich. Członek Rady Naukowej KEP. Zawołanie biskupie: Ut vitam habeant (Aby mieli życie).

Bierzmowanie

– Weźmijcie Ducha Świętego, rozradujcie się w Duchu Świętym. Niech On was prowadzi, pozwólcie Mu się prowadzić – mówił bp Stanisław Napierała podczas uroczystości bierzmowania…

Święcenia kapłańskie w Kaliszu

– Nie żałujcie czasu ludziom. Bądźcie dla każdego, kto zapuka do kancelarii, przyjdzie do konfesjonału, bo najważniejszy w Kościele jest żywy Kościół – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas święceń siedmiu kapłanów diecezji kaliskiej…

Kongres Eucharystyczny w Ostrowie

28 maja Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w katedrze w Kaliszu rozpoczęły się centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Dzień później uroczystości miały miejsce w ostrowskiej konkatedrze, gdzie Eucharystię…

Bierzmowanie [foto]

Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzielił ks. biskup-senior Stanisław Napierała…

Skip to content