odpust

Odpust św. Andrzeja Apostoła

Ostatniego dnia listopada w Konkatedrze została odprawiona Msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Apostoła, której przewodniczył ks. Andrzej Musiał – proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Lubinii Małej, syn naszej parafii. – Św. Andrzej jest moim patronem z chrztu św. i jest to dla mnie łaska, że po 35 latach od prymicji w tej […]

Odpust św. Andrzeja Apostoła Read More »

Odpust ku czci św. Stanisława

– Coraz wyraźniej widać, że traktowanie Pana Boga, jako takiego ładnego dodatku do naszego życia, swego rodzaju „wisienki na torcie” naszego życia, to droga donikąd – mówił w pierwszą niedzielę maja ks. kan. Jan Grzeszczak podczas Mszy św. odpustowej ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika. Podczas tej Eucharystii modlono się za małżeństwa o szczególne

Odpust ku czci św. Stanisława Read More »

Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła

– Trzeba nam dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przywiązany do tysiąca rzeczy tu na ziemi i spraw, potrafię to wszystko zostawić, aby natychmiast postawić w centrum mojego życia Jezusa Chrystusa – mówił podczas odpustu ku czci św. Andrzeja ks. prałat Andrzej Szudra, dziekan dekanatu ostrowskiego I i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła Read More »

Odpust św. Stanisława

W niedzielę 8 maja w naszej parafii przeżywamy odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona parafii, miasta i Ojczyzny. W tym roku sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Dariusz Kuliński – prefekt rocznika propedeutycznego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Odpust św. Stanisława Read More »

Ku czci św. Andrzeja Apostoła

We wtorek 30 listopada w naszej Wspólnocie Parafialnej przeżywaliśmy odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. kan. Michał Pacyna – proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jadwigi Śląskiej w Granowcu. Św. Andrzej jako patron parafii znalazł się w akcie erekcyjnym z 1434 r. tuż obok św. Doroty. Dziś

Ku czci św. Andrzeja Apostoła Read More »

Odpust ku czci św. Stanisława

– Chrystus, wisząc na krzyżu, zatrzymuje wszelkie zło na sobie i nie puszcza tego zła dalej w obieg. Do takiej miłości w dniu dzisiejszym Pan Bóg nas powołuje przez wstawiennictwo i życie św. Stanisława. Tak mamy żyć w naszych domach, rodzinach, tam, gdzie pracujemy, jesteśmy. Mamy kochać i wybaczać – mówił podczas sumy odpustowej ks.

Odpust ku czci św. Stanisława Read More »

Odpust ku czci św. Andrzeja

– Prośmy św. Andrzeja, aby dodawał nam odwagi w dawaniu świadectwa o naszym Zbawicielu, a także odwagi w tym dzisiejszym trudnym dla nas wszystkich świecie – mówił ks. wikariusz Jakub Karpisiewicz, który przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci św. Andrzeja Apostoła w konkatedrze. Homilię odpustową wygłosił ks. diakon Lucjan Kupiec, w której zaznaczył role świętych –

Odpust ku czci św. Andrzeja Read More »

Św. Stanisław dobry pasterz – odpust

– Podczas tej Mszy św. modlę się w intencji parafian, naszego miasta, któremu patronuje św. Stanisław, w intencji rządzących i wszystkich mieszkańców. Nasz patron św. Stanisław nie zawahał się do końca świadczyć o prawdzie. Nie bał się aż do samego końca, do swojej śmierci, o prawdzie świadczyć. Módlmy się podczas tej Mszy św. byśmy potrafili

Św. Stanisław dobry pasterz – odpust Read More »

Scroll to Top
Skip to content