Śp. ks. kan. Krzysztof Nojman – wspomnienie

Śp. ksiądz Krzysztof Nojman, proboszcz naszej parafii przeżył 55 lat, zmarł 14 kwietnia 2021 r. w 31. roku kapłaństwa, 6. roku posługi proboszcza parafii konkatedralnej.

Był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach.

„Ogromna strata Wspaniały Kapłan i Człowiek”, „Zazdroszczę Ci nieba – ks. Proboszczu Krzysztofie… a my walczymy dalej…”, „Będzie bardzo brakowało ks. Krzysztofa, był dobrym człowiekiem. Zawsze miał chwilę na rozmowę i to jego poczucie humoru”, „Wspaniały człowiek i kapłan”, „Ogromna strata, wspaniały człowiek, kapłan i proboszcz… Odeszła cząstka naszego życia”, „Ufam, że jesteś już w domu Ojca Księże Krzysztofie i dziękuję Bogu za dar Twojej obecności wśród nas”, „Wspaniały Kapłan i proboszcz. Wielki smutek i żal. Spoglądaj z domu Ojca na swoją parafię”, „Wspaniały kapłan, dobry człowiek, dbający o parafian”, „Będzie ks. Krzysztofa brakowało”, „Ogromna strata, cudowny ksiądz, wspaniały Katecheta, za wcześnie, o wiele za wcześnie…”, „Pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci wspaniały ciepły i zawsze otwarty na ludzi. Spoczywaj w pokoju” – to tylko małe fragmenty komentarzy spośród setek, które pojawiły się po informacji o śmierci księdza Proboszcza Krzysztofa Nojmana.


Ksiądz Krzysztof Nojman, syn Zenona i Heleny, urodził się 22 maja 1965 roku w Śremie. Ochrzczony został w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie k/Śremu. W parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śremie przyjął I Komunię św. i sakrament bierzmowania. Tam również służył do Mszy św. jako ministrant i zrodziło się jego powołanie.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 roku w Poznaniu z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby. Był jednym spośród 31 diakonów wyświęcanych wówczas na kapłanów. Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii odprawił 27 maja 1990 roku. 1 lipca 1990 roku rozpoczął posługę kapłańską w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie. Tam jako neoprezbiter służył cztery lata. Prowadził tam, między innymi, grupę mi­nistrantów, która w pew­nym momencie liczyła ponad 100 osób. W 1992 roku nastąpił podział diecezji, ale ksiądz Krzysztof postanowił pozostać w nowoutworzonej diecezji kaliskiej.

W 1994 roku został wikariuszem w parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj również opiekował się ministrantami. W każdą niedzielę odprawiał Mszę św. dla dzieci i głosił dla nich kazania. Katechezy uczył w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gimnazjalnej. W tym czasie zajmował się także wydawaniem dodatku dziecięcego „Promyk” do gazetki parafialnej. Ksiądz Krzysztof zawsze wspominał przybycie w 1996 roku do Ostrowa Wielkopolskiego Matki Bożej w znaku Figury Fa­timskiej, kiedy to tłumy ludzi mo­dliły się przez całą noc i dzień przed figurą. Były to dla niego niezapomniane prze­życia, które nosił w sercu i pamięci. W 1998 roku biskup kaliski Stanisław Napierała skierował go do tworzenia nowej parafii przy ul. Krętej w Ostrowie, gdzie został proboszczem. 5 lipca 1998 roku pod namiotami odprawił pierwszą Mszę św. 11 maja 1999 roku oficjalnie została ustanowiona parafia Matki Bożej Fatimskiej. Wiele wysiłku i pracy włożył w tworzenie tej parafii. Dzięki tym staraniom 13 maja 2001 roku, w murach budowanego kościoła została odprawiona pierwszy raz Msza św. odpustowa. Natomiast w grudniu 2003 roku w murach nowego ko­ścioła przy ul. Krętej odprawiona została pierwsza Pasterka. W czasie tworzenia tejże wspólnoty parafialnej uczył religii w II Liceum Ogólnokształcącym i Ekonomiku. 14 czerwca 2015 roku odprawił w tym ko­ściele Mszę św. dziękczyn­ną za 25 lat kapłaństwa, a 30 czerwca żegnał się z tą parafią.

1 lipca 2015 roku został ustanowiony proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Gdy przyszedł do tej parafii czekało na niego dokończenie wymiany dachówki na wieży. Spośród prac inwestycyjnych należy wymienić m. in. renowację witraży z dołożeniem szyby zabezpieczającej, wymianę części okien w Domu Katolickim, zasadzona została roślinność na terenie wokół kościoła, wybrukowanie ścieżek na cmentarzu parafialnym. W Konkatedrze utworzona została Kaplica Wieczystej Adoracji, której inauguracja miała miejsce podczas obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W 2018 roku parafia została nawiedzona przez kopię figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu księdza Krzysztofa Nojmana w Ostrowie organizowany były Orszak Trzech Króli, Marsz Świętych czy wreszcie Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej. Organizował w świątyni koncerty, m. in. Koncert Chóru Chłopieco–Męskiego „Pueri Claromontani” z Jasnej Góry, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Kontynuowane były koncerty kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. S. Wiechowicza.

Przeżył 55 lat. Zmarł w 31. roku kapłaństwa, 6. roku posługi proboszcza parafii konkatedralnej, w środę 14 kwietnia 2021 r. w ostrowskim szpitalu. W Ostrowie spędził 27 lat swojego życia.


Scroll to Top
Skip to content